Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Aviva

Towarzystwo Ubezpieczeń Aviva powstała w 1992 roku. Jest jedną z największych instytucji ubezpieczeniowo-finansowych na rynku Polskim. Aviva jest pionierem nowoczesnych ubezpieczeń na życie, a także liderem na rynku Polskim. Towarzystwo ubezpieczeniowe obsługuje na co dzień ponad 600 tys. klientów, a powierzone firmie aktywa wynoszą ponad 12,5 mld złotych. Właścicielem Aviva jest międzynarodowa Grupa Kapitałowa i jednocześnie największa firma ubezpieczeniowa w Europie Aviva plc. Towarzystwo ubezpieczeniowe oprócz ubezpieczeń na życie oferuje swoim klientom produkty emerytalne, inwestycyjne, a także ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie na życie w Aviva

Umową ubezpieczenia na życie w Aviva mogą zostać objęci maksymalnie 10 osób, a maksymalnie dwie z tych osób to Ubezpieczenie Główni. Osoba wykupująca polisę na życie jest objęta ochroną przez całe swoje życie na łączną sumę 50 tys. złotych. Każda osoba wykupująca polisę w Aviva może dostosować ją do swoich indywidualnych potrzeb, zarówno tych bieżących, jak i przyszłych. W wypełnieniu niezbędnych formalności pomoże agent ubezpieczeniowy, u którego klient dokonuje zakupu polisy. Oprócz ubezpieczonego można również objąć ochroną inne osoby, które nie skończyły 61 roku życia. W ich imieniu można wykupić roczne dodatkowe umowy ubezpieczenia na życie. W tym przypadku roczna suma ubezpieczenia wynosi 150 tys. zł. Dzięki umowie można rozszerzyć zakres ubezpieczeń o inne dodatkowe umowy.

Co obejmuje umowa ubezpieczenia na życie w Aviva?

Podstawową ochroną obejmująca ubezpieczenie jest życie osoby wykupującej polisę. Głównym celem zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczalnią a klientem jest wypłata ubezpieczenia na skutek śmierci ubezpieczonego. W Aviva można rozszerzyć ubezpieczenia na życie o dodatkowe elementy jak ubezpieczenie zdrowotne oraz na skutek wypadku. Zarówno ubezpieczający, jak i Ubezpieczony Główny może skorzystać z możliwości gromadzenia środków. Składki na polisę na życie zależy od kilku czynników jak wiek osoby ubezpieczonej, sumy ubezpieczenia, czy ogólnej oceny ryzyka ubezpieczonego. Składkę na polisę należy umieszczać co miesiąc na specjalne konto bankowe. Aviva składkę przeznacza na pokrycie kosztów ochrony osoby ubezpieczonej.